فهرست

سومین همایش ملی اختلالات عصبی عضلانی اسکلتی

 

 

لینک محور های همایش

لینک راهنمای تدوین چکیده مقاله

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پست الکترونیکی مرکز مراجعه نموده و یا با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

آدرس دبیرخانه همایش: بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات اختلال حرکت

 تلفکس:   32190557  - 011                 پست الکترونی مرکز: mirbabol@gmail.com